Tin tức

(25/01/2024) Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu

(25/01/2024) Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu (Click xem chi tiết)

(18/10/2023) Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu

(18/10/2023) Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu (Click xem chi tiết)

NQ của HĐQT về giao dịch với người có liên quan của cổ đông lớn 22/12/2023

NQ của HĐQT về giao dịch với người có liên quan của cổ đông lớn 22/12/2023 (Click xem chi tiết)

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu (18/10/2023)

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu (18/10/2023) (Click xem chi tiết)

Nghị quyết của HĐQT về giao dịch với người có liên quan của cổ đông lớn

Nghị quyết của HĐQT về giao dịch với người có liên quan của cổ đông lớn (Click xem chi tiết)

Nghị quyết của HĐQT về ký hợp đồng tín dụng với các ngân hàng 06/2023

Nghị quyết của HĐQT về ký hợp đồng tín dụng với các ngân hàng (Click xem chi tiết)

SẢN PHẨM

 

LIÊN HỆ

 

map Số 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
phone (028) 3829.4623 - (028) 3823.0078
fax (028) 3829 0403 - (028) 38275693
Untitled-3 Email: kimkhitp@metalhcm.com.vn