Tin tức

Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (Click xem chi tiết)

QĐ của HĐQT về chốt DS CĐ tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

QĐ của HĐQT về chốt DS CĐ tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (Click xem chi tiết)

Quyết định bổ nhiệm Kế Toán Trưởng

Quyết định bổ nhiệm Kế Toán Trưởng (click xem chi tiết)

Báo cáo về ngày trở thành/ không còn là cổ đông lớn nhất, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ đóng (Nguyễn Thúy Ly) (20/01/2023)

Báo cáo về ngày trở thành/ không còn là cổ đông lớn nhất, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ đóng (Nguyễn Thúy Ly) (20/01/2023) (click xem chi tiết)

CBTT Nghị quyết v/v chấp thuận giao dịch mua, bán hàng hoá, dịch vụ với người có liên quan của cổ đông lớn

CBTT Nghị quyết v/v chấp thuận giao dịch mua, bán hàng hoá, dịch vụ với người có liên quan của cổ đông lớn (Click xem chi tiết)

Thông báo phát hành mẫu Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần mới

Thông báo phát hành mẫu Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần mới (Click xem chi tiết)

SẢN PHẨM

 

LIÊN HỆ

 

map Số 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
phone (028) 3829.4623 - (028) 3823.0078
fax (028) 3829 0403 - (028) 38275693
Untitled-3 Email: kimkhitp@metalhcm.com.vn