Tin tức

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần thứ 15)

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần thứ 15) (Click xem chi tiết)

Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin

Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin (Click xem chi tiết)

Thông báo giao dịch CP của người có liên quan của TV HĐQT (07/06/2024)

Thông báo giao dịch CP của người có liên quan của TV HĐQT (07/06/2024) (Click xem chi tiết)

Thông báo giao dịch CP của người có liên quan của TV HĐQT

Thông báo giao dịch CP của người có liên quan của TV HĐQT (Click xem chi tiết)

CBTT thay đổi nhân sự nhiệm kỳ 2024-2029 (2)

CBTT thay đổi nhân sự nhiệm kỳ 2024-2029 (2) (Click xem chi tiết)

Điều lệ đã được sửa đổi năm 2024

Điều lệ đã được sửa đổi năm 2024 (Click xem chi tiết)

SẢN PHẨM

 

LIÊN HỆ

 

map Số 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
phone (028) 3829.4623 - (028) 3823.0078
fax (028) 3829 0403 - (028) 38275693
Untitled-3 Email: kimkhitp@metalhcm.com.vn