the subdials on a genuine Breightling is never raised. If you check 1st Copy of these watches then you can get some of the best points in it. You can easily define the pattern and look of the watch. https://www.bestreplicas.co bestreplicawatch They are made in such a fine way that they look original. If we talk about the features then it is really loaded with all digital features. watchesreplicas.co https://www.replica-watches.shop In this watches you can also get the digital compass features that helps you in guiding the directions. In the traditional watches they are really complicated to understand them in the correct way. But now in Louis Vuitton First Copy Watches in India.

Xi măng - Tôn

Xi măng Tôn

xi mng nghi sn holcim 700x700 4337270tonmamau 1


HMC là nhà phân phối chính thức các sản phẩm xi măng thương hiệu Nghi sơn, Chinfon (xi măng xá, bao). Ngoài ra, HMC còn cung cấp xi măng của các thương khác như Vicem Hà Tiên, Holcim

Số TT Sản phẩm Tiêu chuẩn
Việt Nam Mỹ Châu Âu
1 Xi măng Portland

PC50

TCVN2682:2009

Type I

ASTM C 150/

C150M-16

CEM I

BS EN 197-1:2011

2 Xi măng Portland bền sulphate vừa -

Type II

ASTM C 150/

C150M-16

-
3

Xi măng Potland hỗn hợp (công nghiệp)

PCB40

TCVN6260:2009

GU

ASTM C 1157/

C1157M-11

CEM II/A-M

BS EN 197-1:2011

4

Xi măng Portland hỗn hợp (Dân dụng)

PCB40

TCVN6260:2009

GU

ASTM C 1157/

C1157M-11

CEM II/B-M

BS EN 197-1:2011

SẢN PHẨM

 

LIÊN HỆ

 

map Số 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
phone (028) 3829.4623 - (028) 3823.0078
fax (028) 3829 0403 - (028) 38275693
Untitled-3 Email: kimkhitp@metalhcm.com.vn