Điều lệ và các Quy chế

Quy chế họat động của Hội đồng quản trị

Quy chế họat động của Hội đồng quản trị (click xem chi tiết)

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (click xem chi tiết)

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (click xem chi tiết)

Điều lệ Công ty CP Kim Khí TPHCM -VNSTEEL

Điều lệ Công ty CP Kim Khí TPHCM -VNSTEEL (click xem chi tiết)

SẢN PHẨM

 

LIÊN HỆ

 

map Số 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
phone (028) 3829.4623 - (028) 3823.0078
fax (028) 3829 0403 - (028) 38275693
Untitled-3 Email: kimkhitp@metalhcm.com.vn