the subdials on a genuine Breightling is never raised. If you check 1st Copy of these watches then you can get some of the best points in it. You can easily define the pattern and look of the watch. https://www.bestreplicas.co bestreplicawatch They are made in such a fine way that they look original. If we talk about the features then it is really loaded with all digital features. watchesreplicas.co https://www.replica-watches.shop In this watches you can also get the digital compass features that helps you in guiding the directions. In the traditional watches they are really complicated to understand them in the correct way. But now in Louis Vuitton First Copy Watches in India.

Ban lãnh đạo

Ban lãnh đạo

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

GHI CHÚ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1/

Ông: Dương Trung Toản

Chủ tịch HĐQT

2/

Ông: Võ Trí Nghĩa

Thành viên HĐQT

Tổng Giám đốc

3/

Ông: Trương Bá Liêm

Thành viên HĐQT 

4/

Bà: Cù Thị Thùy Linh

Thành viên HĐQT

5/

Ông: Phạm Mạnh Hùng

Thành viên HĐQT

BAN KIỂM SOÁT

1/

Bà: Hoàng Lê Ánh

Trưởng BKS chuyên trách

2/

Bà: Trương Thị Tuyết

Thành viên BKS

3/

Bà: Đoàn Thị Thanh Thúy

Thành viên BKS

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1/

Ông: Võ Trí Nghĩa

Tổng Giám đốc

Thành viên HĐQT

2/

Ông: Nguyễn Thanh Tuân

Phó Tổng Giám đốc

KẾ TOÁN TRƯỞNG

1/ 

Ông: Lại Văn Quyền

Kế toán trưởng

SẢN PHẨM

 

LIÊN HỆ

 

map Số 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
phone (028) 3829.4623 - (028) 3823.0078
fax (028) 3829 0403 - (028) 38275693
Untitled-3 Email: kimkhitp@metalhcm.com.vn