Ban lãnh đạo

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

GHI CHÚ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1/

Ông: Dương Trung Toản

Chủ tịch HĐQT

2/

Ông: Võ Trí Nghĩa

Thành viên HĐQT

Tổng Giám đốc

3/

Ông: Trương Bá Liêm

Thành viên HĐQT 

4/

Bà: Cù Thị Thùy Linh

Thành viên HĐQT

5/

Ông: Phạm Mạnh Hùng

Thành viên HĐQT

BAN KIỂM SOÁT

1/

Bà: Hoàng Lê Ánh

Trưởng BKS chuyên trách

2/

Bà: Trương Thị Tuyết

Thành viên BKS

3/

Bà: Đoàn Thị Thanh Thúy

Thành viên BKS

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1/

Ông: Võ Trí Nghĩa

Tổng Giám đốc

Thành viên HĐQT

2/

Ông: Lại Văn Quyền

Phó Tổng Giám đốc

  3/   Bà: Lê Thị Nguyệt   Phó Tổng Giám đốc

 

 

KẾ TOÁN TRƯỞNG

1/ 

Bà: Nguyễn Thị Hồng Mây

Kế toán trưởng

SẢN PHẨM

 

LIÊN HỆ

 

map Số 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
phone (028) 3829.4623 - (028) 3823.0078
fax (028) 3829 0403 - (028) 38275693
Untitled-3 Email: kimkhitp@metalhcm.com.vn