VĂN PHÒNG CHO THUÊ

189 NGUYỄN THỊ MINH KHAI, Q.1, TP.HCM

193 ĐINH TIÊN HOÀNG, Q.1, TP.HCM

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

Thư báo giá cho thuê tòa nhà văn phòng Thư báo giá cho thuê tòa nhà văn phòng (click xem chi tiết) Xem tiếp
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018: 1. Kết quả thực hiện năm 2018: STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Thực hiện 2018 % thực hiện so... Xem tiếp
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018 1. Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018: Thị trường sắt thép 9 tháng đầu năm biến động khó lường; tuy nhiên Công ty đã... Xem tiếp

THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

CBTT NQ của HĐQT về giao dịch với bên liên quan CBTT NQ của HĐQT về giao dịch với bên liên quan (click xem chi tiết) Xem tiếp
Báo cáo tài chính Quý IV - 2020 Báo cáo tài chính Quý IV - 2020 (click xem chi tiết)   Xem tiếp
Báo cáo v/v thay đổi sở hữu của cổ đông lớn HMC (Nguyễn Thúy Ly) (04/01/2021) Báo cáo v/v thay đổi sở hữu của cổ đông lớn HMC (Nguyễn Thúy Ly) (04/01/2021) (click xem chi tiết) Xem tiếp

SẢN PHẨM

 

LIÊN HỆ

 

map Số 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
phone (028) 3829.4623 - (028) 3823.0078
fax (028) 3829 0403 - (028) 38275693
Untitled-3 Email: kimkhitp@metalhcm.com.vn