VĂN PHÒNG CHO THUÊ

189 NGUYỄN THỊ MINH KHAI, Q.1, TP.HCM

193 ĐINH TIÊN HOÀNG, Q.1, TP.HCM

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018 1. Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018: Thị trường sắt thép 9 tháng đầu năm biến động khó lường; tuy nhiên Công ty đã... Xem tiếp
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018: Xem tiếp

THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

CBTT NQ của HĐQT về chấp thuận chủ trương giải thể Công ty TNHH VNS-DAEWOO CBTT NQ của HĐQT về chấp thuận chủ trương giải thể Công ty TNHH VNS-DAEWOO Xem tiếp
Báo cáo tài chính Quý III-2018 Báo cáo tài chính Quý III-2018 Xem tiếp
Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 Xem tiếp

SẢN PHẨM

 

LIÊN HỆ

 

map Số 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
phone (028) 3829.4623 - (028) 3823.0078
fax (028) 3829 0403 - (028) 38275693
Untitled-3 Email: kimkhitp@metalhcm.com.vn