Lịch sử hình thành

Công ty cổ phần Kim Khí TP.HCM - VNSTEEL tiền thân là tổ chức Quản Lý Vật Tư Cung Ứng Kĩ Thuật Miền Nam được thành lập theo Quyết định số 775/VT-QĐ ngày 07/11/1975 của Bộ Vật Tư.

vp3Ngày 30/12/1975 Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Kỹ Thuật Vật Tư Miền Nam ra Quyết định số 517/VT-QĐ về việc tách Công ty Kim Khí - Thiết Bị Phụ Tùng thành hai Công ty: Kim Khí Miền Nam và Công ty Thiết Bị Miền Nam.

Ngày 04/11/1976 theo Quyết định số 827/VT-QĐ Công ty Kim Khí Miền Nam được đổi tên thành Công ty Kim Khí Khu Vực II.

Ngày 01/01/1986 Công ty Kim Khí Khu Vực II được đổi tên thành Công ty Kim Khí TP.HCM theo Quyết định số 746/VT-QĐ.

Ngày 28/05/1993 theo Quyết định số 595TM/TCCB của Bộ Thương Mại thì Công ty Kim Khí TP.HCM là doanh nghiệp nhà nước "trực thuộc Tổng Công Ty Kim Khí - Bộ Thương Mại".

Năm 1994 Tổng Công Ty Kim Khí trực thuộc Bộ Thương Mại được chuyển sang trực thuộc Bộ Công Nghiệp.

Ngày 12/11/2003 Bộ Công Nghiệp ra Quyết định số 183/2003-BCN về việc sáp nhập Công ty Kinh Doanh Thép và Thiết Bị Công Nghiệp vào Công ty Kim Khí TP.HCM và giữ nguyên tên giao dịch là Công ty Kim Khí TP.HCM trực thuộc Tổng Công Ty Thép Việt Nam.

 Ngày 07/09/2005 Bộ Công Nghiệp ra Quyết định số 2841/QĐ-BCN về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Kim Khí TP.HCM thành Công ty cổ phần Kim Khí TP.HCM. Công ty cổ phần Kim Khí TP.HCM có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày 27/12/2005.

Ngày 13/01/2017  Công ty cổ phần Kim Khí TP.HCM đổi tên thành Công ty cổ phần Kim Khí TP.HCM - VNSTEEL.

SẢN PHẨM

 

LIÊN HỆ

 

map Số 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
phone (028) 3829.4623 - (028) 3823.0078
fax (028) 3829 0403 - (028) 38275693
Untitled-3 Email: kimkhitp@metalhcm.com.vn