Informations

Thư báo giá cho thuê tòa nhà văn phòng

Thư báo giá cho thuê tòa nhà văn phòng (click xem chi tiết)

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

1. Kết quả thực hiện năm 2018:

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Thực hiện 2018 % thực hiện so với kế hoạch 2018 % thực hiện 2018 so với cùng kỳ 2017
1 Sản lượng tấn 336.088 105,03% 112,15%
2 Doanh thu tỷ đồng 3.827 116,78% 138,21%
3 Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 142,898 285,80% 142,19%

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2019:

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch 2019 Ghi chú
1 Sản lượng tấn 336.000
2 Doanh thu tỷ đồng 3.810
3 Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 50

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018

1. Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018:

Thị trường sắt thép 9 tháng đầu năm biến động khó lường; tuy nhiên Công ty đã thực hiện những chính sách và giải pháp kinh doanh hợp lý, kết quả chỉ tiêu lợi nhuận đã hoàn thành vượt mức kế hoạch cả năm đề ra, cụ thể:

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Thực hiện % thực hiện so với kế hoạch 2018 % thực hiện so với cùng kỳ 2017
1 Doanh thu tỷ đồng 2.868 87,5% 141,5%
2 Tổng sản lượng tấn 245.550 76,7% 109,2%
3 Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 90,3 180,6% 164,2%

2. Kế hoạch kinh doanh quý 4/2018:

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch % so với kế hoạch 2018 Ghi chú
1 Doanh thu tỷ đồng 882 26,92%
2 Tổng sản lượng tấn 80.600 25,19%
3 Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 15 Công ty phấn đấu lợi nhuận năm 2018 cao hơn lợi nhuận thực hiện năm 2017

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018:

Read more...

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1/2018 và kế hoạch quý 2/2018

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1/2018 và kế hoạch quý 2/2018

Read more...

SẢN PHẨM

 

LIÊN HỆ

 

map Số 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
phone (028) 3829.4623 - (028) 3823.0078
fax (028) 3829 0403 - (028) 38275693
Untitled-3 Email: kimkhitp@metalhcm.com.vn