Tin tức

CBTT về việc ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021

CBTT về việc ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021 (click xem chi tiết)

CBTT QĐ miễn nhiệm và chấm dứt hợp đồng lao động PTGĐ

CBTT QĐ miễn nhiệm và chấm dứt hợp đồng lao động PTGĐ (click xem chi tiết)

NQ của HĐQT về chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2020

NQ của HĐQT về chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2020 (click xem chi tiết)

Tài liệu ĐHĐCĐ năm 2021

Tài liệu ĐHĐCĐ năm 2021 (click xem chi tiết)

Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021

Biên bản ĐHĐCĐ năm 2021 (click xem chi tiết)

Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 (click xem chi tiết)

Sơ yếu lý lịch ứng viên Ban kiểm soát

Sơ yếu lý lịch ứng viên Ban kiểm soát (click xem chi tiết)

SẢN PHẨM

 

LIÊN HỆ

 

map Số 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
phone (028) 3829.4623 - (028) 3823.0078
fax (028) 3829 0403 - (028) 38275693
Untitled-3 Email: kimkhitp@metalhcm.com.vn