Tin tức

Quy chế công bố thông tin của Công ty CP Kim Khí TP.HCM-VNSTEEL

Quy chế công bố thông tin của Công ty CP Kim Khí TP.HCM-VNSTEEL (click xem chi tiết)

Nghị quyết của HĐQT về tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Nghị quyết của HĐQT về tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (click xem chi tiết)

CBTT NQ của HĐQT về giao dịch với các Công ty có liên quan

CBTT NQ của HĐQT về giao dịch với các Công ty có liên quan (click xem chi tiết)

Tài liệu sau ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

-      Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 (click xem chi tiết)

-      Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 (Click xem chi tiết)

Cập nhật tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

Cập nhật tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 (click xem chi tiết)

Sơ yếu lý lịch của ứng viên HĐQT

Sơ yếu lý lịch của ứng viên HĐQT (click xem chi tiết)

SẢN PHẨM

 

LIÊN HỆ

 

map Số 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
phone (028) 3829.4623 - (028) 3823.0078
fax (028) 3829 0403 - (028) 38275693
Untitled-3 Email: kimkhitp@metalhcm.com.vn