Tin tức

QĐ của HĐQT về giao dịch với người có liên quan của cổ đông lớn

QĐ của HĐQT về giao dịch với người có liên quan của cổ đông lớn (click xem chi tiết)

Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (click xem chi tiết)

cập nhật Tài liêu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Cập nhật Tài liêu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (click xem chi tiết)

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (click xem chi tiết)

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022 (click xem chi tiết)

Nghị quyết của HĐQT chấp thuận giao dịch mua bán hàng hóa với các Công ty có liên quan

Nghị quyết của HĐQT chấp thuận giao dịch mua bán hàng hóa với các Công ty có liên quan (click xem chi tiết)

 

SẢN PHẨM

 

LIÊN HỆ

 

map Số 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
phone (028) 3829.4623 - (028) 3823.0078
fax (028) 3829 0403 - (028) 38275693
Untitled-3 Email: kimkhitp@metalhcm.com.vn