Tin tức

CBTT về khoản vay Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng

CBTT về khoản vay Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng (click xem chi tiết)

Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của HMC

Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của HMC (click xem chi tiết)

Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của ông Trần Linh Phong

Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của ông Trần Linh Phong (click xem chi tiết)

Quy chế công bố thông tin của Công ty CP Kim Khí TP.HCM-VNSTEEL

Quy chế công bố thông tin của Công ty CP Kim Khí TP.HCM-VNSTEEL (click xem chi tiết)

Nghị quyết của HĐQT về tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Nghị quyết của HĐQT về tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (click xem chi tiết)

CBTT NQ của HĐQT về giao dịch với các Công ty có liên quan

CBTT NQ của HĐQT về giao dịch với các Công ty có liên quan (click xem chi tiết)

SẢN PHẨM

 

LIÊN HỆ

 

map Số 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
phone (028) 3829.4623 - (028) 3823.0078
fax (028) 3829 0403 - (028) 38275693
Untitled-3 Email: kimkhitp@metalhcm.com.vn