Tin tức

Cập nhật tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Cập nhật tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (click xem chi tiết)

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (6/2020)

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (click xem chi tiết)

Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (click xem chi tiết)

NQ của HĐQT về khoản vay các ngân hàng

NQ của HĐQT về khoản vay các ngân hàng (click xem chi tiết)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến TV HĐQT

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến TV HĐQT (click xem chi tiết)

Nghị quyết của HĐQT về hủy danh sách cổ đông chốt tại ngày 6/3/2020 và chốt lại danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Nghị quyết của HĐQT về hủy danh sách cổ đông chốt tại ngày 6/3/2020 và chốt lại danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (click xem chi tiết)

SẢN PHẨM

 

LIÊN HỆ

 

map Số 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
phone (028) 3829.4623 - (028) 3823.0078
fax (028) 3829 0403 - (028) 38275693
Untitled-3 Email: kimkhitp@metalhcm.com.vn