Tin tức

CBTT ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020

CBTT ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020 (click xem chi tiết)

NQ của HĐQT về chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2019

NQ của HĐQT về chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức  năm 2019 (click xem chi tiết)

Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (click xem chi tiết)

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (click xem chi tiết)

Cập nhật tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Cập nhật tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (click xem chi tiết)

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (6/2020)

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (click xem chi tiết)

Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (click xem chi tiết)

SẢN PHẨM

 

LIÊN HỆ

 

map Số 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
phone (028) 3829.4623 - (028) 3823.0078
fax (028) 3829 0403 - (028) 38275693
Untitled-3 Email: kimkhitp@metalhcm.com.vn