Tin tức

CBTT Nghị quyết v/v chấp thuận giao dịch mua, bán hàng hoá, dịch vụ với người có liên quan của cổ đông lớn

CBTT Nghị quyết v/v chấp thuận giao dịch mua, bán hàng hoá, dịch vụ với người có liên quan của cổ đông lớn (Click xem chi tiết)

Thông báo phát hành mẫu Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần mới

Thông báo phát hành mẫu Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần mới (Click xem chi tiết)

Quyết định miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty

Quyết định miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty (click xem chi tiết)

Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc (Click xem chi tiết)

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 14

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 14 (click xem chi tiết)

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 đã soát xét

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 đã soát xét (click xem chi tiết)

SẢN PHẨM

 

LIÊN HỆ

 

map Số 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
phone (028) 3829.4623 - (028) 3823.0078
fax (028) 3829 0403 - (028) 38275693
Untitled-3 Email: kimkhitp@metalhcm.com.vn