Báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên năm 2023 Xem chi tiết

Báo cáo thường niên năm 2022 Xem chi tiết

Báo cáo thường niên năm 2021 Xem chi tiết

Báo cáo thường niên năm 2020 Xem chi tiết

Báo cáo thường niên năm 2019 Xem chi tiết

Báo cáo thường niên năm 2018 Xem chi tiết

Báo cáo thường niên năm 2017 Xem chi tiết

Báo cáo thường niên năm 2016 Xem chi tiết

Báo cáo thường niên năm 2015 Xem chi tiết

Báo cáo thường niên năm 2014 Xem chi tiết

Báo cáo thường niên năm 2013 Xem chi tiết

Báo cáo thường niên năm 2012 Xem chi tiết

Báo cáo thường niên năm 2011 Xem chi tiết

Báo cáo thường niên năm 2010 Xem chi tiết

Báo cáo thường niên năm 2009 Xem chi tiết

Báo cáo thường niên năm 2008 Xem chi tiết

Báo cáo thường niên năm 2007 Xem chi tiết

SẢN PHẨM

 

LIÊN HỆ

 

map Số 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
phone (028) 3829.4623 - (028) 3823.0078
fax (028) 3829 0403 - (028) 38275693
Untitled-3 Email: kimkhitp@metalhcm.com.vn