Tin tức

CBTT quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Cục Thuế TPHCM

CBTT quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Cục Thuế TPHCM (click xem chi tiết)

CBTT ký hợp đồng soát xét BCTC 6 tháng năm 2019

CBTT ký hợp đồng soát xét BCTC 6 tháng năm 2019 (click xem chi tiết)

Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền được chi trả cổ tức năm 2018 đợt cuối

Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền được chi trả cổ tức năm 2018 đợt cuối (click xem chi tiết)

Tài liệu sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (click xem chi tiết)

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (click xem chi tiết)

Cập nhật tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Cập nhật tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (click xem chi tiết)

Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT

Ông Dương Trung Toản (click xem chi tiết)

Ông Đặng Huy Hiệp (click xem chi tiết)

Bà Cù Thị Thùy Linh (click xem chi tiết)

SẢN PHẨM

 

LIÊN HỆ

 

map Số 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
phone (028) 3829.4623 - (028) 3823.0078
fax (028) 3829 0403 - (028) 38275693
Untitled-3 Email: kimkhitp@metalhcm.com.vn