Tin tức

CBTT quyết định miễn nhiệm Kế toán trưởng

CBTT quyết định miễn nhiệm Kế toán trưởng (click xem chi tiết)

Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành

Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành (click xem chi tiết)

Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 (click xem chi tiết)

CBTT về việc ký hợp đồng kiểm toán BCTC

CBTT về việc ký hợp đồng kiểm toán BCTC (click xem chi tiết)

CBTT QĐ bổ nhiệm PTGĐ

CBTT QĐ bổ nhiệm PTGĐ (click xem chi tiết)

Nghị quyết của HĐQT về chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2021

Nghị quyết của HĐQT về chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2021 (click xem chi tiết)

SẢN PHẨM

 

LIÊN HỆ

 

map Số 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
phone (028) 3829.4623 - (028) 3823.0078
fax (028) 3829 0403 - (028) 38275693
Untitled-3 Email: kimkhitp@metalhcm.com.vn