Tin tức

Báo cáo v/v thay đổi sở hữu của cổ đông lớn HMC (Nguyễn Thúy Ly) (04/01/2021)

Báo cáo v/v thay đổi sở hữu của cổ đông lớn HMC (Nguyễn Thúy Ly) (04/01/2021) (click xem chi tiết)

Báo cáo v/v thay đổi sở hữu của cổ đông lớn HMC (Nguyễn Thúy Ly) (17/11/2020)

Báo cáo v/v thay đổi sở hữu của cổ đông lớn HMC (Nguyễn Thúy Ly) (17/11/2020) (click xem chi tiết)

QĐ bổ nhiệm PTGĐ Công ty

QĐ bổ nhiệm PTGĐ Công ty (click xem chi tiết)

CBTT V/v thay đổi sở hữu cp HMC của cổ đông lớn (Nguyễn Thúy Ly) (30/09/2020)

V/v thay đổi sở hữu cp HMC của cổ đông lớn (Nguyễn Thúy Ly) (30/09/2020) (click xem chi tiết)

CBTT bản án của Tòa án nhân dân TPHCM

CBTT bản án của Tòa án nhân dân TPHCM (click xem chi tiết)

Báo cáo về thay đổi sở hữu cổ phần của cổ đông lớn Nguyễn Thúy Ly

Báo cáo về thay đổi sở hữu cổ phần của cổ đông lớn Nguyễn Thúy Ly (click xem chi tiết)

SẢN PHẨM

 

LIÊN HỆ

 

map Số 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
phone (028) 3829.4623 - (028) 3823.0078
fax (028) 3829 0403 - (028) 38275693
Untitled-3 Email: kimkhitp@metalhcm.com.vn