Tin tức

NQ của HĐQT về chốt danh sách cổ đông dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

NQ của HĐQT về chốt danh sách cổ đông dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (click xem chi tiết)

CBTT NQ của HĐQT về giao dịch với bên liên quan

CBTT NQ của HĐQT về giao dịch với bên liên quan (click xem chi tiết)

Báo cáo tài chính Quý IV - 2020

Báo cáo tài chính Quý IV - 2020 (click xem chi tiết)

 

Báo cáo v/v thay đổi sở hữu của cổ đông lớn HMC (Nguyễn Thúy Ly) (04/01/2021)

Báo cáo v/v thay đổi sở hữu của cổ đông lớn HMC (Nguyễn Thúy Ly) (04/01/2021) (click xem chi tiết)

Báo cáo v/v thay đổi sở hữu của cổ đông lớn HMC (Nguyễn Thúy Ly) (17/11/2020)

Báo cáo v/v thay đổi sở hữu của cổ đông lớn HMC (Nguyễn Thúy Ly) (17/11/2020) (click xem chi tiết)

QĐ bổ nhiệm PTGĐ Công ty

QĐ bổ nhiệm PTGĐ Công ty (click xem chi tiết)

SẢN PHẨM

 

LIÊN HỆ

 

map Số 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
phone (028) 3829.4623 - (028) 3823.0078
fax (028) 3829 0403 - (028) 38275693
Untitled-3 Email: kimkhitp@metalhcm.com.vn