Tin tức

CBTT về việc ký hợp đồng kiểm toán

Xem tiếp...

CBTT thông báo chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2017

CBTT thông báo chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2017

Xem tiếp...

Báo cáo thường niên năm 2017

Báo cáo thường niên năm 2017

Xem tiếp...

CBTT tài liệu sau Đại Hội

CBTT tài liệu sau Đại Hội

Xem tiếp...

Cập nhật tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Cập nhật tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Xem tiếp...

SẢN PHẨM

 

LIÊN HỆ

 

map Số 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
phone (028) 3829.4623 - (028) 3823.0078
fax (028) 3829 0403 - (028) 38275693
Untitled-3 Email: kimkhitp@metalhcm.com.vn