Tin tức

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến CĐNB và CĐNB

Công ty Cổ Phần Kim Khí Thành phố Hồ Chí Minh - Vnsteel (MCK: HMC) CBTT về kết quả  giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến CĐNB và CĐNB

Xem tiếp...

CBTT về việc giao dịch cổ phiếu của người cố liên quan:

Công ty Cổ Phần Kim Khí Thành phố Hồ Chí Minh - Vnsteel (MCK: HMC) CBTT về việc giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến CĐNB:

Xem tiếp...

CBTT về khoản vay ngân hàng

Công ty Cổ Phần Kim Khí Thành phố Hồ Chí Minh - Vnsteel (MCK: HMC) CBTT về khoản vay ngân hàng 

Xem tiếp...

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2017

Công ty Cổ Phần Kim Khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSteel (MCK: HMC) Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017

Xem tiếp...

CBTT về việc ký hợp đồng kiểm toán 2017

Công ty Cổ Phần Kim Khí Thành phố Hồ Chí Minh - Vnsteel (MCK: HMC) CBTT về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

Xem tiếp...

SẢN PHẨM

 

LIÊN HỆ

 

map Số 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
phone (028) 3829.4623 - (028) 3823.0078
fax (028) 3829 0403 - (028) 38275693
Untitled-3 Email: kimkhitp@metalhcm.com.vn