Tin tức

CBTT về việc thay đổi giấy phép kinh doanh lần thứ 12

Công ty Cổ Phần Kim Khí Thành phố Hồ Chí Minh (MCK: HMC) CBTT về việc thay đổi giấy phép kinh doanh lần thứ 12 của HMC

Xem tiếp...

CBTT Nghị quyết Hội đồng Quản trị

 Công ty Cổ Phần Kim Khí Thành phố Hồ Chí Minh (MCK: HMC) CBTT Nghị quyết Hội đồng Quản trị  về chấp thuận mua bán hàng hóa với các công ty liên quan

Xem tiếp...

CBTT về khoản vay ngân hàng

Công ty Cổ Phần Kim Khí Thành phố Hồ Chí Minh (MCK: HMC) CBTT về khoản vay ngân hàng:

Xem tiếp...

CBTT về khoản vay ngân hàng TNHH INDOVINA

Công ty Cổ Phần Kim Khí Thành phố Hồ Chí Minh (MCK: HMC) CBTT về khoản vay ngân hàng TNHH INDOVINA

Xem tiếp...

CBTT về việc thay đổi nhân sự ngày 13/9/2016

Công ty Cổ Phần Kim Khí Thành phố Hồ Chí Minh (MCK: HMC) CBTT về việc thay đổi nhân sự

Xem tiếp...

Báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2016

 Công ty Cổ Phần Kim Khí Thành phố Hồ Chí Minh (MCK: HMC)Báo cáo soát xét  6 tháng đầu năm 2016

Xem tiếp...

SẢN PHẨM

 

LIÊN HỆ

 

map Số 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
phone (028) 3829.4623 - (028) 3823.0078
fax (028) 3829 0403 - (028) 38275693
Untitled-3 Email: kimkhitp@metalhcm.com.vn