Tin tức

CBTT về chốt danh sách chia cổ tức HMC

Công ty Cổ Phần Kim Khí Thành phố Hồ Chí Minh - Vnsteel (MCK: HMC) CBTT về chốt danh sách chia cổ tức HMC

Xem tiếp...

CBTT về khoản vay OCB

Công ty Cổ Phần Kim Khí Thành phố Hồ Chí Minh - Vnsteel (MCK: HMC) CBTT về khoản vay ngân hàng OCB

Xem tiếp...

CBTT về nghị quyết và biên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông 2017

Công ty Cổ Phần Kim Khí Thành phố Hồ Chí Minh - Vnsteel (MCK: HMC) CBTT về nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông 2017 HMC và biên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông 2017 HMC 

Xem tiếp...

Tài liệu Đại Hội Cổ Đông 2017

Công ty Cổ Phần Kim Khí Thành phố Hồ Chí Minh - Vnsteel (MCK: HMC) Tài liệu Đại Hội Cổ Đông 2017

Xem tiếp...

CBTT về việc giao dịch với các công ty có liên quan

Công ty Cổ Phần Kim Khí Thành phố Hồ Chí Minh - Vnsteel (MCK: HMC) CBTT về việc giao dịch với các công ty có liên quan:

Xem tiếp...

Thư mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông

Công ty Cổ Phần Kim Khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL  (MCK: HMC)  Thư mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông

Xem tiếp...

SẢN PHẨM

 

LIÊN HỆ

 

map Số 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
phone (028) 3829.4623 - (028) 3823.0078
fax (028) 3829 0403 - (028) 38275693
Untitled-3 Email: kimkhitp@metalhcm.com.vn