Tin tức

Công văn giải trình kết quả kinh doanh năm 2015

Công ty Cổ Phần Kim Khí Thành phố Hồ Chí Minh (MCK: HMC) Công văn giải trình kết quả kinh doanh năm 2015

Xem tiếp...

Công bố thông tin về tài liệu bầu cử

 Công ty Cổ Phần Kim Khí Thành phố Hồ Chí Minh (MCK: HMC) Công bố thông tin tài liệu bầu cử:

Xem tiếp...

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông

Tài liệu nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ Phần Kim Khí Thành phố Hồ Chí Minh (MCK: HMC)

Xem tiếp...

Thư mời họp Đại hội cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Kim Khí Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2016:

Xem tiếp...

Công bố thông tin 17/03/2016 về đơn từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát HMC

Công ty Cổ Phần Kim Khí Thành phố Hồ Chí Minh (MCK: HMC) công bố thông tin về đơn từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát HMC

Xem tiếp...

Công bố thông tin 26/02/2016 về giao dịch với tổ chức có liên quan với Công ty

Công ty Cổ Phần Kim Khí Thành phố Hồ Chí Minh (MCK: HMC) công bố thông tin về giao dịch với tổ chức có liên quan với Công ty

Xem tiếp...

SẢN PHẨM

 

LIÊN HỆ

 

map Số 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
phone (028) 3829.4623 - (028) 3823.0078
fax (028) 3829 0403 - (028) 38275693
Untitled-3 Email: kimkhitp@metalhcm.com.vn