Tin tức

CBTT về khoản vay ngân hàng

Công ty Cổ Phần Kim Khí Thành phố Hồ Chí Minh - Vnsteel (MCK: HMC) CBTT về khoản vay ngân hàng 

Xem tiếp...

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2017

Công ty Cổ Phần Kim Khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSteel (MCK: HMC) Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017

Xem tiếp...

CBTT về việc ký hợp đồng kiểm toán 2017

Công ty Cổ Phần Kim Khí Thành phố Hồ Chí Minh - Vnsteel (MCK: HMC) CBTT về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

Xem tiếp...

CBTT về chốt danh sách chia cổ tức HMC

Công ty Cổ Phần Kim Khí Thành phố Hồ Chí Minh - Vnsteel (MCK: HMC) CBTT về chốt danh sách chia cổ tức HMC

Xem tiếp...

CBTT về khoản vay OCB

Công ty Cổ Phần Kim Khí Thành phố Hồ Chí Minh - Vnsteel (MCK: HMC) CBTT về khoản vay ngân hàng OCB

Xem tiếp...

CBTT về nghị quyết và biên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông 2017

Công ty Cổ Phần Kim Khí Thành phố Hồ Chí Minh - Vnsteel (MCK: HMC) CBTT về nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông 2017 HMC và biên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông 2017 HMC 

Xem tiếp...

SẢN PHẨM

 

LIÊN HỆ

 

map Số 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
phone (028) 3829.4623 - (028) 3823.0078
fax (028) 3829 0403 - (028) 38275693
Untitled-3 Email: kimkhitp@metalhcm.com.vn