Tin tức

Tài liệu Đại Hội Cổ Đông 2017

Công ty Cổ Phần Kim Khí Thành phố Hồ Chí Minh - Vnsteel (MCK: HMC) Tài liệu Đại Hội Cổ Đông 2017

Xem tiếp...

CBTT về việc giao dịch với các công ty có liên quan

Công ty Cổ Phần Kim Khí Thành phố Hồ Chí Minh - Vnsteel (MCK: HMC) CBTT về việc giao dịch với các công ty có liên quan:

Xem tiếp...

Thư mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông

Công ty Cổ Phần Kim Khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL  (MCK: HMC)  Thư mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông

Xem tiếp...

CBTT về việc chốt danh sách cổ đông dự ĐHCĐ 2017

Công ty Cổ Phần Kim Khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL  (MCK: HMC) CBTT về việc chốt danh sách cổ đông dự ĐHCĐ 2017

Xem tiếp...

CBTT về việc thay đổi tên và mẫu dấu công ty

Công ty Cổ Phần Kim Khí Thành phố Hồ Chí Minh (MCK: HMC) CBTT về việc thay đổi tên và mẫu dấu công ty

Xem tiếp...

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016

Công ty Cổ Phần Kim Khí Thành phố Hồ Chí Minh (MCK: HMC) Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016

Xem tiếp...

SẢN PHẨM

 

LIÊN HỆ

 

map Số 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
phone (028) 3829.4623 - (028) 3823.0078
fax (028) 3829 0403 - (028) 38275693
Untitled-3 Email: kimkhitp@metalhcm.com.vn