Báo cáo tài chính

Báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2017

 Công ty Cổ Phần Kim Khí Thành phố Hồ Chí Minh - Vnsteel (MCK: HMC)Báo cáo soát xét  6 tháng đầu năm 2017

Read more...

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017

Công ty Cổ Phần Kim Khí Thành phố Hồ Chí Minh VNSteel (MCK: HMC) Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017

Read more...

Báo cáo tài chính quý I năm 2017

Công ty Cổ Phần Kim Khí Thành phố Hồ Chí Minh (MCK: HMC) Báo cáo tài chính quý I năm 2017

Read more...

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

Công ty Cổ Phần Kim Khí Thành phố Hồ Chí Minh - Vnsteel (MCK: HMC) Báo cáo tài chính kiểm toán  năm 2016

Read more...

Báo cáo tài chính HMC quý IV năm 2016

Công ty Cổ Phần Kim Khí Thành phố Hồ Chí Minh (MCK: HMC) Báo cáo tài chính quý IV năm 2016

Read more...

Báo cáo tài chính HMC quý III năm 2016

Công ty Cổ Phần Kim Khí Thành phố Hồ Chí Minh (MCK: HMC) Báo cáo tài chính quý III năm 2016 

Read more...

SẢN PHẨM

 

LIÊN HỆ

 

map Số 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
phone (028) 3829.4623 - (028) 3823.0078
fax (028) 3829 0403 - (028) 38275693
Untitled-3 Email: kimkhitp@metalhcm.com.vn