Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2007 (11)

     - Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2007 Xem chi tiết

     - Báo cáo tài chính quý IV năm 2007Xem chi tiết

     - Báo cáo tài chính quý III năm 2007 Xem chi tiết

     - Báo cáo tài chính quý II năm 2007 Xem chi tiết

     - Báo cáo tài chính quý I năm 2007Xem chi tiết

Báo cáo tài chính năm 2006

Báo cáo tài chính năm 2006  Xem chi tiết

SẢN PHẨM

 

LIÊN HỆ

 

map Số 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
phone (028) 3829.4623 - (028) 3823.0078
fax (028) 3829 0403 - (028) 38275693
Untitled-3 Email: kimkhitp@metalhcm.com.vn