Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính Quý II-2018

Báo cáo tài chính Quý II-2018

Read more...

Báo cáo tài chính Quý I - 2018

Báo cáo tài chính Quý I - 2018

Read more...

Báo cáo tài chính Quý IV- 2017

Công ty Cổ Phần Kim Khí Thành phố Hồ Chí Minh - Vnsteel  (MCK: HMC) Báo cáo tài chính quý IV năm 2017    Xem chi tiết

Báo cáo tài chính quý III năm 2017

Công ty Cổ Phần Kim Khí Thành phố Hồ Chí Minh - Vnsteel  (MCK: HMC) Báo cáo tài chính quý III năm 2017

Read more...

Báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2017

 Công ty Cổ Phần Kim Khí Thành phố Hồ Chí Minh - Vnsteel (MCK: HMC)Báo cáo soát xét  6 tháng đầu năm 2017

Read more...

SẢN PHẨM

 

LIÊN HỆ

 

map Số 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
phone (028) 3829.4623 - (028) 3823.0078
fax (028) 3829 0403 - (028) 38275693
Untitled-3 Email: kimkhitp@metalhcm.com.vn