Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính Quý I-2019

Báo cáo tài chính Quý I-2019 (click xem chi tiết)

Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán (click xem chi tiết)

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018 (click xem chi tiết)

Báo cáo tài chính Quý III-2018

Báo cáo tài chính Quý III-2018

Read more...

Báo cáo tài chính bán niên năm 2018

Báo cáo tài chính bán niên năm 2018

Read more...

Báo cáo tài chính Quý II-2018

Báo cáo tài chính Quý II-2018

Read more...

SẢN PHẨM

 

LIÊN HỆ

 

map Số 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
phone (028) 3829.4623 - (028) 3823.0078
fax (028) 3829 0403 - (028) 38275693
Untitled-3 Email: kimkhitp@metalhcm.com.vn