Thông tin thị trường

Quý 3, mặc dù là quý thấp điểm nhất trong năm 2016 nhưng Công ty cổ phần Kim Khí TP.HCM có kết quả kinh doanh khá ấn tượng, lợi nhuận trước thuế đạt 12,603 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, lợi nhuận thực hiện trước thuế 40,203 tỷ đồng, đạt 268,02% kế hoạch cả năm (kế hoạch năm 2016: 15 tỷ đồng).

Quý 4/2016 Công ty cổ phần Kim Khí TP.HCM đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 15 tỷ đồng, ước cả năm 55 tỷ đồng, bù lỗ cho năm 2015 33,442 tỷ đồng và phấn đấu năm 2016 chia cổ tức 10% cho cổ đông.

                                                                                                         ĐK

 

SẢN PHẨM

 

LIÊN HỆ

 

map Số 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
phone (028) 3829.4623 - (028) 3823.0078
fax (028) 3829 0403 - (028) 38275693
Untitled-3 Email: kimkhitp@metalhcm.com.vn