Thông tin thị trường

 

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1/2018 và kế hoạch quý 2/2018 của Công ty CP Kim Khí TP.HCM-Vnsteel (HMC):

Thực hiện quý 1/2018:

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Thực hiện quý 1/2018 Tỷ lệ % quý 1/2018 so với kế hoạch 2018 Tỷ lệ % quý 1/2018 so với cùng kỳ 2017
1 Doanh thu tỷ đồng 892 27,2% 139,5%
2 Tổng sản lượng tấn 76.594 23,9% 108,7%
3 Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 20 40% 98,7%

Kế hoạch quý 2/2018:

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch quý 2/2018 Ghi chú
1 Doanh thu tỷ đồng 907
2 Tổng sản lượng tấn 88.818
3 Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 20 Phấn đấu đạt 30 tỷ đồng

SẢN PHẨM

 

LIÊN HỆ

 

map Số 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
phone (028) 3829.4623 - (028) 3823.0078
fax (028) 3829 0403 - (028) 38275693
Untitled-3 Email: kimkhitp@metalhcm.com.vn