Thông tin thị trường

1.      Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017:

        -         Sản lượng:                       134.859    tấn.

        -         Doanh thu:                      1.174        tỷ đồng.

        -         Lợi nhuận trước thuế:     35,46         tỷ đồng.

2.      Kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2017:

      -      Sản lượng:                       185.141    tấn.
-      Lợi nhuận trước thuế:      20             tỷ đồng.

SẢN PHẨM

 

LIÊN HỆ

 

map Số 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
phone (028) 3829.4623 - (028) 3823.0078
fax (028) 3829 0403 - (028) 38275693
Untitled-3 Email: kimkhitp@metalhcm.com.vn