Tin tức

Chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2011

Ngày 11/04/2012, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 392/2012/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng cho việc trả cổ tức đợt 2 năm 2011 của Công ty Cổ Phần Kim Khí TP Hồ Chí Minh (MCK: HMC).

Xem tiếp...

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012:

Công ty Cổ phàn Kim Khí thành phố Hồ Chí Minh (MCK: HMC) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Nghị quyết Hội đồng quản trị bổ nhiệm Chủ tịch Họi đồng quản trị và Tổng giám đốc

Công ty cổ phần Kim Khí Thành Phố Hồ Chí Minh (MCK: HMC) Nghị quyết Hội đồng quản trị bổ nhiệm Chủ tịch Họi đồng quản trị và Tổng Giám đốc

Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Công ty cổ phần Kim Khí Thành Phố Hồ Chí Minh (MCK: HMC) Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ

Công ty Cổ phần Kim Khí Thành phố Hồ Chí Minh (MCK - HMC) Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ Trương Bá Liêm

SẢN PHẨM

 

LIÊN HỆ

 

map Số 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
phone (028) 3829.4623 - (028) 3823.0078
fax (028) 3829 0403 - (028) 38275693
Untitled-3 Email: kimkhitp@metalhcm.com.vn