Tin tức

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2012

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2012

Công ty Cổ phần Kim Khí thành phố Hồ Chí Minh (MCK: HMC) Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2012

Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý II/2012

Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý II/2012

Công ty Cổ phần Kim Khí thành phố Hồ Chí Minh (MCK: HMC) giải trình biến động kết quả kinh doanh quý II/2012

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

Công ty Cổ phần Kim Khí thành phố Hồ Chí Minh (MCK: HMC) công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

Phó Tổng Giám đốc vi phạm công bố thông tin

  Ông Trương Bá Liêm là Phó Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh (MCK: HMC) đã mua 910 cổ phiếu HMC vào ngày 11/01/2012 trước khi Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố thông tin đăng ký giao dịch.

 

(Theo hsx.vn)

 

Chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2011

Ngày 11/04/2012, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 392/2012/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng cho việc trả cổ tức đợt 2 năm 2011 của Công ty Cổ Phần Kim Khí TP Hồ Chí Minh (MCK: HMC).

Xem tiếp...

SẢN PHẨM

 

LIÊN HỆ

 

map Số 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
phone (028) 3829.4623 - (028) 3823.0078
fax (028) 3829 0403 - (028) 38275693
Untitled-3 Email: kimkhitp@metalhcm.com.vn