Tin tức

Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013

Ngày 22/02/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có Thông báo số 118/2013/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng cho việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh (MCK: HMC).

Xem tiếp...

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2012

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2012

Công ty Cổ phần Kim Khí thành phố Hồ Chí Minh (MCK: HMC) Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2012

Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý II/2012

Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý II/2012

Công ty Cổ phần Kim Khí thành phố Hồ Chí Minh (MCK: HMC) giải trình biến động kết quả kinh doanh quý II/2012

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

Công ty Cổ phần Kim Khí thành phố Hồ Chí Minh (MCK: HMC) công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

SẢN PHẨM

 

LIÊN HỆ

 

map Số 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
phone (028) 3829.4623 - (028) 3823.0078
fax (028) 3829 0403 - (028) 38275693
Untitled-3 Email: kimkhitp@metalhcm.com.vn