Tin tức

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Công ty Cổ phần Kim Khí Thành phố Hồ Chí Minh (MCK - HMC) Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Trương Bá Liêm.

Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2015

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2015

Read more...

SẢN PHẨM

 

LIÊN HỆ

 

map Số 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
phone (028) 3829.4623 - (028) 3823.0078
fax (028) 3829 0403 - (028) 38275693
Untitled-3 Email: kimkhitp@metalhcm.com.vn