Investor Relations

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018 (click xem chi tiết)

Báo cáo tình hình quản trị

 
- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 Xem chi tiết
 
- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 Xem chi tiết
 
- Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 Xem chi tiết
 
 - Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020 Xem chi tiết
 
- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019 Xem chi tiết
 
- Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019 Xem chi tiết
 

- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018 Xem chi tiết

- Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018 Xem chi tiết

- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017 Xem chi tiết

- Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017 Xem chi tiết

- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016 Xem chi tiết

- Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016 Xem chi tiết

- Báo cáo tình hình quản trị công ty  năm 2015 Xem chi tiết

- Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015 Xem chi tiết

- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014 Xem chi tiết

- Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014 Xem chi tiết

- Báo cáo tình hình quản trị công ty  năm 2013 Xem chi tiết

- Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2013 Xem chi tiết

- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012 Xem chi tiết

- Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2012 Xem chi tiết

 

SẢN PHẨM

 

LIÊN HỆ

 

map Số 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
phone (028) 3829.4623 - (028) 3823.0078
fax (028) 3829 0403 - (028) 38275693
Untitled-3 Email: kimkhitp@metalhcm.com.vn