Tin tức

Thông báo về việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2016

Công ty Cổ Phần Kim Khí Thành phố Hồ Chí Minh (MCK: HMC) Thông báo về việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2016

Xem tiếp...

Giải đáp thắc mắc của cổ đông

Công ty Cổ Phần Kim Khí Thành phố Hồ Chí Minh (MCK: HMC) Giải đáp thắc mắc của cổ đông

Xem tiếp...

Báo cáo thường niên 2015

Công ty Cổ Phần Kim Khí Thành phố Hồ Chí Minh (MCK: HMC) CBTT báo cáo thường niên 2015

Xem tiếp...

Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ 2016

Công ty Cổ Phần Kim Khí Thành phố Hồ Chí Minh (MCK: HMC) CBTT  Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2016

Xem tiếp...

Điều lệ mới của HMC

Công ty Cổ Phần Kim Khí Thành phố Hồ Chí Minh (MCK: HMC) CBTT Điều lệ mới của HMC

Xem tiếp...

CBTT & BCTC kiểm toán của HMC 2015

Công ty Cổ Phần Kim Khí Thành phố Hồ Chí Minh (MCK: HMC) CBTT thay thế BCTC đã kiểm toán năm 2015

Xem tiếp...

SẢN PHẨM

LIÊN HỆ

 

map Số 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
phone (08) 3829.4623 - (08) 3823.0078
fax (08) 3829 0403 - (08) 38275693
Untitled-3 Email: kimkhitp@hcm.vnn.vn