Tin tức

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2017

Công ty Cổ Phần Kim Khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSteel (MCK: HMC) Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017

Read more...

CBTT về việc ký hợp đồng kiểm toán 2017

Công ty Cổ Phần Kim Khí Thành phố Hồ Chí Minh - Vnsteel (MCK: HMC) CBTT về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

Read more...

CBTT về chốt danh sách chia cổ tức HMC

Công ty Cổ Phần Kim Khí Thành phố Hồ Chí Minh - Vnsteel (MCK: HMC) CBTT về chốt danh sách chia cổ tức HMC

Read more...

CBTT về khoản vay OCB

Công ty Cổ Phần Kim Khí Thành phố Hồ Chí Minh - Vnsteel (MCK: HMC) CBTT về khoản vay ngân hàng OCB

Read more...

CBTT về nghị quyết và biên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông 2017

Công ty Cổ Phần Kim Khí Thành phố Hồ Chí Minh - Vnsteel (MCK: HMC) CBTT về nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông 2017 HMC và biên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông 2017 HMC 

Read more...

Tài liệu Đại Hội Cổ Đông 2017

Công ty Cổ Phần Kim Khí Thành phố Hồ Chí Minh - Vnsteel (MCK: HMC) Tài liệu Đại Hội Cổ Đông 2017

Read more...

SẢN PHẨM

LIÊN HỆ

 

map Số 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
phone (08) 3829.4623 - (08) 3823.0078
fax (08) 3829 0403 - (08) 38275693
Untitled-3 Email: kimkhitp@hcm.vnn.vn