the subdials on a genuine Breightling is never raised. If you check 1st Copy of these watches then you can get some of the best points in it. You can easily define the pattern and look of the watch. https://www.bestreplicas.co bestreplicawatch They are made in such a fine way that they look original. If we talk about the features then it is really loaded with all digital features. watchesreplicas.co https://www.replica-watches.shop In this watches you can also get the digital compass features that helps you in guiding the directions. In the traditional watches they are really complicated to understand them in the correct way. But now in Louis Vuitton First Copy Watches in India.

HMC: ước thực hiện kết quả kinh doanh năm 2016

Thông tin thị trường

Công ty cổ phần Kim Khí TP.HCM vừa tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2017”; tại Hội nghị, Công ty đã công bố kết quả kinh doanh ước thực hiện năm 2016 như sau:

-       Doanh thu đạt 2.343 tỷ đồng hoàn thành 100% kế hoạch năm 2016, tăng 14,46% so với năm 2015.

-      Tổng sản lượng đạt 315.692 tấn, hoàn thành 98,63% kế hoạch năm 2016, tăng 41,84% so với năm 2015.

     Đặc biệt chỉ tiêu lợi nhuận đạt trên 65 tỷ đồng, hoàn thành 433,33% kế hoạch. Như vậy, Công ty đã bù được khoản lỗ 33,442 tỷ đồng năm 2015 và dự kiến chia cổ tức năm 2016 cho cổ đông 10%./.

ĐK

SẢN PHẨM

 

LIÊN HỆ

 

map Số 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
phone (028) 3829.4623 - (028) 3823.0078
fax (028) 3829 0403 - (028) 38275693
Untitled-3 Email: kimkhitp@metalhcm.com.vn