Tin tức

Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Công ty cổ phần Kim Khí Thành Phố Hồ Chí Minh (MCK: HMC) Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

SẢN PHẨM

 

LIÊN HỆ

 

map Số 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
phone (028) 3829.4623 - (028) 3823.0078
fax (028) 3829 0403 - (028) 38275693
Untitled-3 Email: kimkhitp@metalhcm.com.vn