Tin tức

Công ty Cổ Phần Kim Khí Thành phố Hồ Chí Minh - Vnsteel (MCK: HMC) CBTT về nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông 2017 HMC và biên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông 2017 HM         01/4/2017

   -  Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông 2017

   - Biên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông 2017

SẢN PHẨM

 

LIÊN HỆ

 

map Số 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
phone (028) 3829.4623 - (028) 3823.0078
fax (028) 3829 0403 - (028) 38275693
Untitled-3 Email: kimkhitp@metalhcm.com.vn