Tin tức

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ

Công ty Cổ phần Kim Khí Thành phố Hồ Chí Minh (MCK - HMC) Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ Trương Bá Liêm

SẢN PHẨM

 

LIÊN HỆ

 

map Số 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
phone (028) 3829.4623 - (028) 3823.0078
fax (028) 3829 0403 - (028) 38275693
Untitled-3 Email: kimkhitp@metalhcm.com.vn