Tin tức

Tài liệu ĐHĐCĐ 2021 (click xem chi tiết)

Dự thảo điều lệ (click xem chi tiết)

Dự thảo quy chế quản trị nội bộ (click xem chi tiết)

Dự thảo quy chế hoạt động của HĐQT (click xem chi tiết)

Dự thảo quy chế hoạt động của BKS (click xem chi tiết)

SẢN PHẨM

 

LIÊN HỆ

 

map Số 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
phone (028) 3829.4623 - (028) 3823.0078
fax (028) 3829 0403 - (028) 38275693
Untitled-3 Email: kimkhitp@metalhcm.com.vn