Tin tức

- Giấy đề nghị ứng cử thành viên HĐQT (click xem chi tiết)

- Giấy đề cử thành viên HĐQT (click xem chi tiết)

- SYLL ứng cử viên HĐQT (click xem chi tiết)

- Biên bản họp nhóm đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT (click xem chi tiết)

- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần - cổ phiếu chưa lưu ký (click xem chi tiết)

- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần - cổ phiếu đã lưu ký (click xem chi tiết)

SẢN PHẨM

 

LIÊN HỆ

 

map Số 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
phone (028) 3829.4623 - (028) 3823.0078
fax (028) 3829 0403 - (028) 38275693
Untitled-3 Email: kimkhitp@metalhcm.com.vn