Tin tức

- Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 (click xem chi tiết)

- Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 (click xem chi tiết)

- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 (click xem chi tiết)

- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 (click xem chi tiết)

SẢN PHẨM

 

LIÊN HỆ

 

map Số 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
phone (028) 3829.4623 - (028) 3823.0078
fax (028) 3829 0403 - (028) 38275693
Untitled-3 Email: kimkhitp@metalhcm.com.vn