Tin tức

- Thư mời họp (click xem chi tiết)

- Chương trình ĐHĐCĐ (click xem chi tiết)

- Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 (click xem chi tiết)

SẢN PHẨM

 

LIÊN HỆ

 

map Số 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
phone (028) 3829.4623 - (028) 3823.0078
fax (028) 3829 0403 - (028) 38275693
Untitled-3 Email: kimkhitp@metalhcm.com.vn