Tin tức

Công bố thông tin đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty

Công bố thông tin đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty (click xem chi tiết)

Công bố thông tin thay đổi Tổng Giám đốc Công ty

Công bố thông tin thay đổi Tổng Giám đốc Công ty (click xem chi tiết)

CBTT quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Cục Thuế TPHCM

CBTT quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Cục Thuế TPHCM (click xem chi tiết)

CBTT ký hợp đồng soát xét BCTC 6 tháng năm 2019

CBTT ký hợp đồng soát xét BCTC 6 tháng năm 2019 (click xem chi tiết)

Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền được chi trả cổ tức năm 2018 đợt cuối

Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền được chi trả cổ tức năm 2018 đợt cuối (click xem chi tiết)

Tài liệu sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (click xem chi tiết)

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (click xem chi tiết)

SẢN PHẨM

 

LIÊN HỆ

 

map Số 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
phone (028) 3829.4623 - (028) 3823.0078
fax (028) 3829 0403 - (028) 38275693
Untitled-3 Email: kimkhitp@metalhcm.com.vn