Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 đã được soát xét

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 đã được soát xét (click xem chi tiết)

Báo cáo tài chính Quý II - 2021

Báo cáo tài chính Quý II - 2021 (click xem chi tiết)

Báo cáo tài chính Quý I - 2021

Báo cáo tài chính quý I - 2021 (click xem chi tiết)

Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán (click xem chi tiết)

Báo cáo tài chính Quý III - 2020

Báo cáo tài chính Quý III - 2020 (click xem chi tiết)

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 đã soát xét

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 đã soát xét (click xem chi tiết)

SẢN PHẨM

 

LIÊN HỆ

 

map Số 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
phone (028) 3829.4623 - (028) 3823.0078
fax (028) 3829 0403 - (028) 38275693
Untitled-3 Email: kimkhitp@metalhcm.com.vn