Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2022

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2022 (click xem chi tiết)

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2022

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2022 (click xem chi tiết)

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2022

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2022 (click xem chi tiết)

Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán (click xem chi tiết)

Báo cáo tài chính quý IV năm 2021

Báo cáo tài chính quý IV năm 2021 (click xem chi tiết)

Báo cáo tài chính Quý III - 2021

Báo cáo tài chính Quý III - 2021 (click xem chi tiết)

SẢN PHẨM

 

LIÊN HỆ

 

map Số 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
phone (028) 3829.4623 - (028) 3823.0078
fax (028) 3829 0403 - (028) 38275693
Untitled-3 Email: kimkhitp@metalhcm.com.vn